HLAVNÍ PROGRAM

Slavnostní přednáška

Edukační program Post-ASH

Ústní a posterová sdělení

Meet the expert workshop – Minimální reziduální choroba:
Eva Froňková, Ondřej Hrušák a Pavel Klener

Ošetřovatelský program

Workshop paliativní péče (pro nelékařské zdravotnické pracovníky)