Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na Pražských hematologických dnech, které se budou v novém formátu konat 22. a 23. ledna 2020.

Chceme se zaměřit na edukační sdělení shrnující novinky v jednotlivých oblastech odrážející zejména poznatky z výročního sjezdu Americké společnosti pro hematologii a jejich dopady na hematologii v roce 2020. Zároveň zveme k aktivní účasti všechny, kdo chtějí prezentovat svou práci ať již ve formě ústního nebo posterového sdělení. Zejména pak mladé hematology a ty, kteří odeslali svou práci k prezentaci na již zmíněném sjezdu ASH 2019. Přednesení a prezentace těchto prací nabídne jedinečnou příležitost setkat se v diskuzích nad tím, na čem pracujeme. Konference tak poskytne přehled o úrovni současné české hematologie, protože k aktivní účasti na ASH posílají pracoviště výsledky svého nejlepšího výzkumu.

Zároveň srdečně zveme členy ošetřovatelských týmů jak k aktivní tak pasivní účasti. Je připraven zvláštní program a v tomto roce také workshop zaměřený na paliativní práci z pohledu ošetřovatelského týmu.

Věříme, že tento nový formát a zejména jeho obsah bude zajímavý pro všechny.

Těšíme se na setkání 22. a 23. ledna 2020 v Praze, která je krásná po celý rok.

Petr Cetkovský
prezident
Marek Trněný
předseda organizačního
a vědeckého výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nová podoba 20. pražských hematologických dnů-Hematologie 2020-Post-ASH má dva cíle: jednak seznámit českou hematologickou veřejnost s nejnovějším vývojem v oboru tak, jak bude presentován na letošním ročníku meetingu ASH, a za druhé ukázat, jak se česká hematologie na rozvoji oboru podílí.

Každý rok je řada příspěvků českých lékařů a biologů přijata na ASH k orální či posterové presentaci. Využijte možnosti přihlásit abstrakt, který jste zaslali na letošní ASH, ve zcela identickém formátu a zúčastnit se 20. pražských hematologických dnů-Hematologie 2020-Post-ASH bez registračního poplatku. Předveďte výsledky své práce kolegům, kteří Vaši presentaci na ASHi minuli či neměli možnost se meetingu vůbec zúčastnit.

 
Jan Trka
jménem organizačního a vědeckého výboru